خرید|كنترل كيفيت در آناليز كيفي|

تحقيق كنترل كيفيت در آناليز كيفيكنترل كيفيت در آناليز كيفي|31013261|grs50684620|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع كنترل كيفيت در آناليز كيفي می باشد.

تحقيق
متشکل از 21صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
در سال‌هاي اخير ، كنترل كيفيت ( QC ) در آزمايشگا‌ههاي شيمي اهميت زيادي بدست آورده است ، همچنين استاندارد بين المللي ISO/IEC 17025 نشان مي‌دهد كه تمام آزمايشگا‌هها ، بايد يك قسمت كنترل كيفيت براي فعاليت مورد نظرشان تاسيس ، راه‌اندازي و نگهداري كنند .
اما اين استاندارد به درستي اهميت استفاده از آناليز كيفي را در آزمايشگا‌ههاي شيمي و بيوشيمي نشان نمي‌دهد . در يك بخش از گزارش EUR 20605 EN (2002) ، كنترل كيفيت درآناليز كيفي براي اولين بار پيشنهاد شده است . اين مختصر يك بخش از قابليت را نشان مي‌دهد .
كاربرد نمودارهاي كنترل در آناليز كيفي مهمترين فعاليت QC داخلي براي نمايش دادن و كنترل كردن جريان كيفي است . اين مقاله نمودارهاي كنترل را براي استفاده كلي در آناليز كيفي شرح مي‌دهد زيرا استفاده موردي از آن نمي‌تواند چندان صحيح باشد .
استفاده صحيح از آزمايش كارايي ( PT ) كه براي آناليز كيفيت برنامه‌ريزي مي‌كند و از مهمترين فعاليت‌هاي QC خارجي است هم در اين مقاله آمده است .
1) مقدمه
آناليز يا اندازه‌گيري شيميايي عموماً شامل استفاده از يك متد مشخص و معتبر يا استفاده از يك نمايش هندسي درجه‌بندي شده براي نشان دادن قابليت تاثير و يا اندازه‌گيري يك چيز نامعلوم ميباشد . اين فعاليت‌ها اولين گام تضمين كيفي (QA) را در آزمايشگاه شكل مي‌دهد . ولي فقط وقتي كه يك رويه خوش تعريف كنترل كيفيت از يك اندازه‌گيري مطمئن استفاده كرده باشد قابل اطمينان است . (Fig. 1)
در واقع ، كيفيت وكنترل آن در آناليز شيميايي يك مفهوم قديمي است .
شايد حتي از زمانيكه آناليز شيميايي بوده است نياز به كنترل كيفيت هم وجود داشته است . به هر حال بدليل وجود مسائل حقوقي و استانداردهاي بالا بين شركتها كه آنها را مجبور به استفاده از نتايج كيفي كرده است ، كنترل كيفيت يك مفهوم جديد به نظر مي‌رسد .
استاندارد جديد بين‌المللي ISO 9000:2000 ، تضمين كيفي (QA) را بصورت يك بخش از مديريت كيفيت تعريف مي‌كند كه نشانگر نياز به آماده شدن براي بحث نيازهاي كيفي است .