خرید|تحقیق چارچوب آناليز عملياتي براي آموزش سازماندهي و آمادگي|

چارچوب آناليز عملياتي , آموزش سازماندهي , آمادگي مركز, عملياتهاي اضطراريتحقیق چارچوب آناليز عملياتي براي آموزش سازماندهي و آمادگي|35008891|grs50684620|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق چارچوب آناليز عملياتي براي آموزش سازماندهي و آمادگي می باشد.


بخشی از متن تحقیق:

خلاصه
همان طور كه دپارتمان آمريكايي امنيت ملي براي ايجاد يك سيستم پاسخ فوري يكپارچه عمل مي‌كند ،‌مشخص است كه راه حل‌هاي كامپيوتري مي‌توانند اين فرايند را مورد حمايت قرار دهند پكيج‌ها و پايگاه‌ اطلاعات شبيه سازي كامپيوتري و تجاري فردي وشخصي مي‌تواند راه حل ديگري باشند اما به راحتي براي آناليز جامع حوادث ، قابل يكپارچه سازي نيستند براي رسيدن به يكپارچگي دانش مدل و محيط كاربرد ،‌يك چارچوب آناليزي براي رسيدن به محدوده‌ي وسيعي از سيستم‌ه اي شبيه سازي جهت اشتراك اطلاعات از جمله وروديها ، مدل‌ها و نتايج ارائه مي‌شود . اين چارچوب آناليزي ،‌تركيب كردن سناريوي مستقل را با سناريوي اصلي كه در آن تمام حوادث زنجيره‌اي مي‌توانند آناليز و بهينه سازي شوند ، تسهيل مي‌كند . اين مقاله به توضيح يك چارچوب زنجيره‌اي مي‌توانند آناليز و بهينه سازي شوند ، تسهيل مي‌كند . اين مقاله به توضيح يك چارچوب به كار رفته در شبيه سازي حادثه شيوع سياه زخم ، مي‌پردازد . پروسه‌اي EOC ايالتي ، شهري و دپارتمان بهداشت شبيه سازي شده ، تحت سيستم فرمان حادثه ضمني اجرا شدند( ICS) مدل‌هاي مركز توزيع و بيمارستان براي افزايش اثرات جمعيت كلي در داخل سناريو با هم ادغام شدند .
مقدمه
استراتژي ملي براي امنيت ملي ( ميهن )‌ وقانون امنيت ملي 2002 فرايندي را براي سازماندهي منابع همراه با آژانس‌هاي امنيتي ايالات متحده در مقابل حملات تروريستي آغاز كرد .
همان طور كه چندين آژانس شهري / روستايي ،‌ايالتي ،‌منطقه‌اي و ملي در يك كشور مجدداً سازماندهي مي شوند ، كم كم مشخص مي‌شود كه تلاش‌هاي قابل توجهي براي توسعه سازماندهي‌ها و اجرا و تست روشهاي علمي مديريت آژانس‌ها و رهايي آنها از حوادث فاجعه آميز و بلاياي طبيعي ، ضروري و لازم‌اند . فرصتهاي كمي براي طرح پاسخ يك آژانس و روشهاي عملياتي استاندارد كه بتوانند تست شوند ،‌وجود دارند ...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 41