خرید|مروري بر آناليز مودال|

مروري بر آناليز مودال|50687245|grs50684620|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مروري بر آناليز مودال می باشد.

حجم فایل : 120.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 32
بنام خدا آشنايي و یاد آوری در دو دهه گذشته، آناليز مودال به دانشي فراگير با هدف تعيين، بهبود و بهينه سازي مشخصات ديناميکي سازه هاي مهندسي تبديل شده است.
طراحي امروزي سازه هاي پيچيده مکانيکي، هوايي و ساختماني به گونه اي است که علاوه بر مقاومت بالا بايستي داراي وزن کم و قابليت انعطاف زياد باشند. به عنوان مثال، در صنعت خودروسازي تلاش زيادي صرف کاهش وزن بدنه شده است. به منظور کم کردن اثرات اينرسي حين ماموريت در سازه هاي فضايي، مانند آنتن هاي ماهواره اي، کاهش وزني در حد چند گرم نيز حائز اهميت فراوان است. اين نيازهاي جدّي در طراحي سازه هاي جديد، پتانسيل بروز ارتعاشات ناخواسته را در اين سازه ها افزايش مي دهد.
از ديگر حقايق زندگي مدرن، تقاضاي روزافزون براي سازه هاي ايمن و قابل اعتماد مطابق با ضوابط وضع شده توسط دولت ها و يا نياز مشتري مي باشد آشنايي و یاد آوری مدل سازي کامپيوتري به تنهايي قادر به تعيين رفتار ديناميکي سازه نمي باشد، زيرا برخي خواص سازه مانند ميرايي و يا خواص غيرخطي از قواعد معمول در مدل سازي پيروي نمي کنند. همچنين، اطلاعات فراتري براي مدل سازي به دليل عدم قطعيت در شرايط مرزي، مورد نياز مي باشد
پيشرفت هاي اخير در تکنيک هاي تجربي باعث تکامل مقوله مدل سازي با استفاده از خواص تجربي، شده است. بخش مهمي از اين تلاش، پيشرفت هاي حاصل شده در آنالايزرهاي تبديل ديجيتال فوريه بوده است. تکنيک هاي تجربي توسط آناليز مودال رشد و تقويت يافته و در مقابل، انگيزه اي قوي براي پيشرفت آناليز مودال ايجاد کرده اند.
Modal Analysis and Testing 5 Historical Developments 1947 Kennedy & Pancu
Describing the accurate determination of natural frequency and damping level in aircraft structures.
1963 Bishop & Gladwell
Explaining the theory of resonance testing.
1969 Salter
Non-analytical approach to the interpretation of measured data.
1970
Major advances in trancducers, electronics and digital analyzer.
1980
Many papers and advances in this period. Modal Analysis and Testing 6 Books 1- D. J. Ewins, 2000, Modal testing theory and practice, 2nd edition, Research Studies Press Ltd.
2- N. Maia, J. Silva, J. He, N. Lieven, R. Lin, G. Skingle, W. To, A. Urgueira, 1997, Theoretical and experimental modal analysis, Research Studies Press Ltd.
3- W. Heylen, S. Lammens, P. Sas, 1998, Modal analysis theory and testing, KUL, Belgium.
4- H. Natke, 1992, Fundamentals and advances in the engineering sciences, Friedr. Vieweg and Sons. Modal Analysis and Testing 7 Books (Cont.) 5- Z. Fu, 1995, Vibration modal analysis and parameter identification, Mechanical Industry Publishing Co., Peopl...