موتور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 9 صفحه بطور کلی میتوان گفت که در پیرامون ما هر وسیله ای که کاری انجام میدهد دارای یک است که حرکت قطعات آن و نیروی مورد نیاز آن وسیله را تامین

موتور اشتعال جرقه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 4 صفحه موتورهای اشتعال جرقهای نیز بر اساس همین کلیات کار میکنند در این موتورها یک سیستم تغذیه و تنظیم سوخت مخلوط هوا و ماده سوختنی را فراهم م

موتور چهارزمانه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 7 صفحه اتاقک احتراق باید کوچکترین نسبت سطح به حجم ممکن را داشته باشد . فرآیند انبساط باید تا حد ممکن سریع انجام شود . تراکم در ابتدای مرحله ا

موتور درون سوز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 9 صفحه انواع موتورهای احتراق داخلی این موتورها را به دسته کلی موتور چهارزمانه و موتورهای دوزمانه میتوان تقسیم کرد. اصول کاری این موتورها مشاب